ทั้งหมด:2,200.00
ชำระเงิน

การจ่ายและแจกจ่ายซะกาต

1,000,500 บาท

การจ่าย ยอดเดือน มกราคม

บุคคลธรรมดา 100 คน 500,500 บาท
นิติบุคคล 100 ราย 500,000 บาท

510,000 บาท

การแจกจ่าย ยอดเดือน มกราคม

บุคคลธรรมดา 100 คน 300,000 บาท
นิติบุคคล 100 ราย 210,000 บาท

บริการของเรา

ผู้จ่ายสามารถคำนวณซะกาตได้ทุกประเภทอย่างถูกต้อง แม่นยำและจ่ายได้หลายช่องทาง องค์กรบริหารซะกาตอย่างโปร่งใสเพราะมีระบบบันทึกรายงานการเงินของกองทุนซะกาตและภาพกิจกรรมแจกจ่ายซะกาตแสดงบนหน้าเว็บไซต์ ส่วนผู้ขอรับซะกาตสามารถขอรับซะกาตผ่านแพลตฟอร์มได้โดยตรงและมีการติดตาม

บริการทั้งหมด
Icon

มนุษยธรรม

Icon

อากีเกาะห์

Icon

จ่ายซะกาต

Icon

บริจาค

Icon

กุรบาน

Icon

ขอรับซะกาต & (และอื่นๆ)

Icon

เด็กกำพร้า

Icon

วากัฟ

Icon

ละศิลอด

Icon

จ่ายซะกาต

Icon

ขอรับซะกาต & (และอื่นๆ)

Icon

มนุษยธรรม

Icon

บริจาค

Icon

วากัฟ

Icon

อากีเกาะห์

Icon

กุรบาน

Icon

ละศิลอด

การจ่ายและการแจกจ่ายเงินที่ไม่ใช่ซะกาต

การจ่ายและการแจกจ่ายเงินที่ไม่ใช่ซะกาตของ กอจ. แก่องค์กรอื่น

จ่ายซะกาต

การจ่าย

฿20,000บาท
  • บุคคลธรรมดา 100 คน 300,000 บาท
  • นิติบุคคล 100 ราย 210,000 บาท

การแจกจ่าย

฿15,000บาท
  • บุคคลธรรมดา 100 คน 300,000 บาท
  • นิติบุคคล 100 ราย 210,000 บาท

เกี่ยวกับเรา

ซะกาตแห่งประเทศไทย (www.zakatthailand.com) เป็นแพลตฟอร์มระบบซะกาตออนไลน์ครบวงจรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างผู้จ่าย ซะกาต องค์กรบริหารซะกาต และผู้ขอรับซะกาต

  • คำนวณ และจ่ายซะกาต
  • รายงานการเงินของกองทุนซะกาต
  • ขอรับซะกาต
Lines
Image
Badge
Shape

องค์กรภาคี

LogoLogo
LogoLogo
LogoLogo

รายงานรายได้ และรายจ่าย

1500+

ผู้เข้าชมเว็บเดือนนี้

1000+

บุคคลธรรมดาชมเว็บเดือนนี้

500+

นิติบุคคลชมเว็บเดือนนี้

5000+

ผู้เข้าชมเว็บสะสม

3000+

บุคคลธรรมดาชมเว็บสะสม

2000+

นิติบุคคลชมเว็บสะสม

Top